Diving

NCD AS ble stiftet 1. juni 2015 som et datterselskap av NCS AS.

Vi er per i dag 6 dykkere i turnus, som gjør at vi til enhver tid har 3 dykkere tilgjengelig. Formålet med selskapet er å yte dykkertjenester for havbruk- og anleggsnæringen i regionen, samtidig med å være ledende innenfor HMS, risikohåndtering og renhold. Ta gjerne kontakt for en prat. Selskapet har en rammeavtale med SalMar som innebærer å yte dykkertjenester til alle SalMar Nords lokaliteter i regionene Nord-Troms og Sør-Troms