MS Østavind

MS Østavind

MS Østavind                     E-post: dykker@as-ncs.no                                                          Telefon: 908 85 926

Dimensjon: 14,84 x 4,00 x 1,20

Kallesignal: LG 4523

Motor: 2x CAT C9 450 HK

Nokk: 1T BB akter

Dekksutstyr: Dykkerutstyr

ROV: Video Ray

Bemanning: 3 mann. (Kapasitet for 4)

Leverandør: ProMek - 2009