MS Gard

MS Gard

MS Gard

MS Gard                              E-post: msgard@as-ncs.no                                                        Telefon: 468 83 935

Dimensjon: 14,99 x 8,4 x 2,81

Kallesignal: LG 9205

Motor: 2 x Scania DI 13 (500hk)

Kran: Palfinger 50TM

Nokk: 1T SB fremme, 3T SB akter, 5T SB midtskip

Mobilt dekksutstyr: MPI D300 med 5/7 disk

ROV: Sperre 10K, med tilhørende sedimentprøvetaker, posisjoneringsutstyr og notvasker. (1000m tether på vinsj)

Bemanning: 3 mann. (Kapasitet for 6)

Fartøyinstruks: Liten kystfart og slep

Bollard pull: 6938kg

Leverandør: Grovfjord Mekaniske Verksted AS, levert januar 2016