MS Gere

MS Gere

MS Gere

MS Gere                             E-post: msgere@as-ncs.no                                                        Telefon: 902 44 165

Dimensjon: 14,98 x 10 x 2,80

Kallesignal: LG 9010

Motor: 2 x John Deere 6135 SFM 85 (500 hk)

Kran: Palfinger 65TM

Nokk: 3T SB akter, 5T SB midtskip, 1T SB fremme

Dekksutstyr: MPI D300 med 5/7 disk, Multilock

ROV: Sperre 4500, med 1000m tether på vinsj

Bemanning: 3 mann. (Kapasitet for 4)

Fartøyinstruks: Liten kystfart

Leverandør: Moen Marin AS, levert april 2016