MS Gorm

MS Gorm

MS Gorm

MS Gorm                            E-post: msgorm@as-ncs.no                                                       Telefon: 476 20 639

Dimensjon: 14,98 x 10 x 2,80

Kallesignal: LG 8633

Motor: 2 x John Deere 6135 SFM 85 (500 hk)

Kran: Palfinger 65TM

Nokk: 3T SB akter, 8T SB midtskip, 1T SB fremme

Dekksutstyr: Vinsj 40T, Multilock. Rigget for Aquagroup ringspyler

Bemanning: 3 mann. (Kapasitet for 4)

Fartøyinstruks: Liten kystfart og slep

Leverandør: Moen Marin AS, levert juli 2015