MS Grid

MS Grid

MS Grid

 

MS Grid                               E-post: msgrid@as-ncs.no                                                          Telefon: 476 19 253

Dimensjon: 13,50 x 7,5 x 2,50

Kallesignal: LG 8514

Motor: 2 x John Deere 6090 SFM75 (375hk)

Kran: Palfinger 32TM

Nokk: 3T SB akter, 5T SB midtskip

Mobilt dekksutstyr: MPI D500 med 5/7 disk

ROV: Videoray med 229m høyfleksibel kabel

Bemanning: 3 mann

Leverandør: Moen Marin AS, levert februar 2015