MS Gyda

MS Gyda

MS Gyda

MS Gyda                             E-post: msgyda@as-ncs.no                                                        Telefon: 469 45 954

Dimensjon: 13,50 x 7,5 x 2,50

Kallesignal: LG 8934

Motor: 2 x John Deere 6090 SFM75 (375hk)

Kran: Palfinger 32TM

Nokk: 3T SB akter, 5T SB midtskip

Mobilt dekksutstyr: MPI D300 med 5/7 disk / Ramses lavtrykkspyler for bla. rognkjeksskjul

ROV: Sperre 4500, med 1000m tether på vinsj

Bemanning: 3 mann

Leverandør: Moen Marin AS, levert juni 2015